Vážení obchodní přátelé,

Dovolte, abychom Vám představili společnost KT-ROS Prachatice s.r.o.

Společnost vznikla v roce 1994 pod názvem „Jiří Konečný KT-ROS“. V roce 1997 se společnost transformovala na „KT-ROS Prachatice, s.r.o.“. Naše firma má jediného majitele Jiřího Konečného. V roce 2007 se stal jednatelem společnosti pan Jiří Čapek.

Vývoj firmy je od svého počátku charakterizován dynamickým růstem jak v objemu prací, tak i v nabídce služeb spojených s realizací stavebních záměrů.

Od svého vzniku se naše společnost snaží navazovat na nejlepší tradice českého stavebnictví. Jako základní krédo pro své podnikatelské aktivity přijala perspektivu, serióznost a jistotu pro svého zákazníka.

V souladu se strategickými záměry společnost zahájila v roce 2001 působení v systému jakosti ISO 9002. Od roku 2009 pak i v systémech ISO 14001 a 18001.

Předností naší skupiny je pružnost organizace, vysoká úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, schopnost kooperovat s dalšími poddodavateli stavebních prací, ale i přímá komunikace s významnými investory, finančními a bankovními institucemi při realizaci větších stavebních projektů.

Společnost v průběhu své existence zrealizovala celou řadu zajímavých a významných staveb průmyslových, občansko-administrativních, bytových a vodohospodářských.

Vážení obchodní přátelé, věříme, že naše společnost Vás zaujme svým profesionálním přístupem i seriózním zájmem řešit Vaše požadavky a problémy na stavebním trhu a že v kontaktu s námi získáte potřebný pocit jistoty ke zdárné realizaci Vašich investičních záměrů.

„Není velké stavby, kterou bychom nezrealizovali a není malé stavby, jejímž požadavkům bychom nevyhověli.“
Jiří Konečný, majitel společnosti